Generalforsamling:   

 

Torsdag den. 26 februar 2009 - kl. 19.30

                            


Beretning for året 2008
 

Året der er gået, er at betragte som et normalt år . Det vil sige at der har været opgaver nok at tage sig af for bestyrelsen, håber de er løst tilfredsstillende.


Der er målt 46.676 m3 hos forbrugerne det er 1.979 m3 mindre end 2007, dette skyldes hovedsagelig lækage hos forbruger hvor den største var på 960 m3 i 2007. Det der har været af lækager hos forbruger i 2008 har været meget moderat, så hold øje med måleren. Der har været et svind på 3,8% svarende til 2.337 m3.  Læs måleren af jævnligt ,og noter forbruget ned så evnt.fejl i installationen opdages i tide , der er monteret 301 måler.

 

Vedr.måler Vandværket har valgt at skifte måler hver 8. År det mener vi  giver det bedste resultat, andre måder er kontrol af måler i drift hvor måler sendes til kontrol ,vandværket har målerne opdelt i 3 partier de bliver udskiftet over 3 år. I år er det Overby der får skiftet der er 116 stk. Der er forbrugere der vil vide hvorfor måleren skal skiftes den der er monteret tæller udmærket. Det er Erhvervsministeriet der laver bekendtgørelsen. Kontrol af måler: fejlvisning .Nye +- 2%   I brug +- 4%   tvist forbruger – vandværk +- 5% , omkostninger ved kontrol af enkelt måler ca 1.500,00 kr.

 

Aflæsning det er vigtigt at aflæsning bliver gjort omkring den 31-12 , vi skal aflevere aflæsning til kommunen til brug af spildevandsafgift. Ca 200 bruger vores hjemmeside til aflæsning, håber forbrugerne er tilfredse med siden? Postvæsnet har været længe  om at omdele kort ud, en forbruger først modtaget den 26-01 stemplet den 23-12 ,andre siger de ikke har modtaget en, så er det dem der har glemt, der er ingen der har fået gebyr.

 

Vandprøver udtaget i 2008 er en prøve som viser der skulle være Bam ( rester af sprøjtegift) Der er taget en ny prøve som ikke viser noget.    Kommunen har været på kontrolbesøg den 30 oktober, de var tilfredse. Vil lige fremhæve 2 ting fra rapporten som vi kan være stolte af.

1.         1  Vandværksbygning med indhold er meget velholdt

2.         2  Vandværket udviser stor bevidsthed om hygiejnens betydning for god vandkvalitet.
           Der er blevet lavet kørevej ned til vandværket, og ny afspærring ved hovedvejen.

Der har været graveskader i forbindelse med nedgravning af fibernet 2 gange + kommenen 1 gang. Jeg vil gerne takke de forbruger, der har været berørt når forsyningen har været afbrudt ,der har været meget forståelse for det.

 

Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen for det gode samarbejde og det store arbejde I har udført i det forløbende år, uden godt sammenhold kan det ikke lade sig gøre at drive vandværket. Også tak til vandværkets samarbejdspartner som er til stede i aften.

 

Svend Erik Kvistlund


 

Referat fra generalforsamlingen, afholdt torsdag den 26. februar 2009 i Aunslev Forsamlingshus.

 

Der var mødt 2 forbrugere, ud over bestyrelse og revisor.

 

Svend Erik Kvistlund blev valgt til dirigent.

 

Beretning, regnskab og budget blev godkendt uden bemærkninger.

 

Valg af bestyrelse - genvalg til:

 

Steffen Sørensen, Kaj Rasmussen og Niels Robert Petersen.

 

Valg til suppleanter til bestyrelsen - genvalg til:

 

Benny Nielsen og Rene Ravn

 

Valg af revisor: Vibeke Stentoft

 

Valg af revisorsuppleant - genvalg til:

 

Carlo Pedersen

 

Der var ikke indkommet forslag.

 

Under eventuelt blev der serveret kaffe med rullepølse og ost.

 

Formanden sluttede og takkede dirigent og bestyrelse.


 

Årsberetning - regnskab og vandprøver - HER