Generalforsamling Torsdag 4 marts 2010  kl. 19.30

                            

Aunslev Forsamlingshus

 

           Dagsorden:
 

             1.  Valg af dirigent

2.  Formandens beretning

3.  Godkendelse af regnskab for det forløbne år

4.  Budget

5.  Valg til bestyrelsen

 Finn Jessen

 Svend Erik Kvistlund

           6.  Valg af suppleanter til bestyrelsen

           7.  Valg af revisor

                Karin  Smidt

            8. Valg af suppleant til revisor

                Carlo Pedersen

            9. Indkomne forslag

           10. Eventuelt

 

Pas på vandspild

 

Hold øje med vandmåleren læs den af hver uge, noter forbruget ned, så evt. fejl i installationen opdages i tide.

 

Kend placeringen af stophanen

 

Du bor ovenpå dit vand – pas på det

 

Vi skulle også gerne aflevere rent grundvand til vores efterkommer                   

 

Med venlig hilsen

Aunslev Vandværk

Bestyrelsen

 

Beretning for året 2009 

For året 2009 kan vi se tilbage på et år, der er gået uden de helt store problemer  og uden de store reparationsudgifter.

Der er monteret 301 målere i forsyningsområdet, disse målere har vist et forbrug på  45.398 m3. Indpumpet grundvand 48.319 m3 der er brugt vand til filterskyl og gennemskylning af ringforbindelsen til Bovense Strand Vandværk. Der har været  et svind på 5% svarende til 2.410m3.

 Så det er lykkes forbrugerne igen i år at spare på vandet, hvilket er fantastisk flot men samtidigt kan blive et problem for vandværket , idet faldende forbrug indebærer stigende takster på længere sigt. Endvidere kan det betyde, at de forbrugere ,der ligger yderst på vores ledningsnet, får stillestående vand i deres rør, der kan give en kedelig smag. Hvis dette skulle ske, skal man blot lade vandet løbe et par minutter , hvorefter vandet skulle blive i orden .

For så vidt angår aflæsning af måler måtte vi endnu engang konstatere ,at der er for mange der skal rykkes for aflæsning ca 10 %.

Vedr. måler og målerbrønde ,skal være tilgængelige , ikke tildækket  . Det er forbrugeren der skal holde måleren frostfri , så kig venligst efter om jeres måler er ok. Endnu en gang vil jeg opfordre til jævnligt til at aflæse måleren så ubehageligheder undgås , der har været 3 måler der har stået stille 1. der var frostsprængt, ingen har haft større lækage  efter  måleren.

Jeg vil her nævne et eksempel på lækage. Omkring jul konstaterede vi på vandværket, at forbruget steg med ca 1m3 i timen, hvilket tydede på et frostspængt rør. For at lokalisere dette mødte Kaj og jeg på vandværket  2.juledag  kl. 23.30 .Vi fandt området ved lukke de forskellige områder af . Efter ca 1,5 time havde vi  lokaliseret det skulle være i Fasanvejs området .Næste formiddag  var vi ude og kigge efter lækagen , der var intet at se der gik yderligere en dag, så var forbruget faldet igen.Så tænkte vi så måtte forbruget komme frem ved aflæsning, det gjorde det heller ikke ,det er ca 165 m3 der er forsvundet på en uge.

Vandværket har købt et nødstrømsanlæg ,som kan tilsluttes i tilfælde af strømsvigt.

Den er prøvekørt og virker som det skal

Vandprøver udtaget i 2009 overholder alle kravværdierne til drikkevand.

Vandværket har igennem årene været  privilegeret med mere eller mindre gratis arbejdskraft. Det kan vi ikke forvente fortsætte i al evighed, idet der fra myndighedernes side  pålægges vandværket større og større krav i forbindelse med opkrævning af afgifter, kontrol af boringer og vandkvalitet samt indberetninger af forskellige karakter.

I år 2011 har Vandværket  75 års jubilæum, vandværket er startet den 16 september 1936 med 34 forbruger.

Kaj Rasmussen har været værkpasser i 40 år så når vi når februar 2011,  vil han ikke mere.

Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen for det gode samarbejde og det store arbejde i har udført i det forløbne år, uden godt sammenhold kan det ikke lade sig gøre at drive vandværket . Også tak til vandværkets samarbejdspartner som er til stede i aften.

Svend Erik Kvistlund 

Her kan du læse hele årsrapporten med regnskab og vandprøver som PDF fil