NYT I AUNSLEV VANDVÆRK!

Fjernaflæsning af vandmålere vil foregå i tidsrummet 1.-3. januar 2016.


Der skal således ikke længere foretages manuel aflæsning
og indberetning til vandværket.

Da aflæsningerne strækker sig over 3 dage, kan der forekomme mindre afvigelser,
hvis du f.eks. kontrollerer din vandmålers visning den 1. januar og vandværket
foretager aflæsning den 3. januar.

Dette er OK i h.t. lovgivningen.
 

Med venlig hilsen
Aunslev Vandværk

Steffen Sørensen
formand