Bestyrelsen

Formand
Steffen Sørensen
Nederbyvej 7
Mob:2065 9224
e-mail: fmd@aunslevvand.dk

Nyvalgt:
Bestyrelsesmedlem:
Claus Winther
Bystævnet 4
Mob: 2371 5749
e-mail: claus@aunslevtaepper.dk

Vandværkspasser og
bestyrelsesmedlem:
Finn Thomsen
Toftevænget 13
Tlf: 6536 1739
Mob: 2121 1153
e-mail: drift@aunslevvand.dk

Bestyrelsesmedlem:
Henrik Holck Jensen
Bymosen 5
Mob: 2444 8750

Bestyrelsesmedlem:
Vibeke Steentoft
Toftevænget 11
Tlf: 6536 1712 -
Mob: 2117 8527
E-Mail: vibeke.steentoft@webspeed.dk

 

Fejl i vandforsyningen:

Fejl i vandforsyningen, utætte vandledninger m.v. gives omgående besked til en af nævnte kontakter:

Aunslev VVS tlf: 6531 6532
Finn Thomsen tlf: 2121 1153
Steffen Sørensen tlf: 2065 9224