Vandprøver

Vandprøver - kvalitetskontrol:

Sidste nyt - se længere nede på siden: 14.02.20.

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet, føres der løbende kontrol
med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer samt af drikkevandet på
vandværket og hos forbrugerne.
Kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen.

Fastsat boringskontrol og drikkevandskontrol på Aunslev Vandværk

Begrænset kontrol skal foretages 4 gange hvert år

Normal kontrol skal foretages 1 gang hvert år

Udvidet kontrol skal foretages 1 gang hvert år

Kontrol med uorganiske sporstoffer skal foretages 1 gang hvert år

Kontrol med organiske makroforureninger skal foretages 1 gang hvert år

Boringskontrol af hver boring skal foretages 1 gang hvert 4.år

Vandværket har 2 boringer.

Det grundvand vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned
gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet
og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium,
jern og calcium til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måles der
regelmæssigt for.

Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket at en
række miljøfremmende stoffer også påvirker vandkvaliteten. Spild af olie,
kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til at spor
af disse miljøfremmede stoffer ses i grundvandet.

Aunslev Vandværk

Vandets hårdhed 20 dh (Hårdt vand)
Herunder ses analyserapporter af drikkevandet fra vandværket.
Såfremt De har spørgsmål til resultaterne, er De altid velkommen til at rette
henvendelse til vandværket. Tlf. 6536 1814

Hvordan læser man en vandprøve - klik - HER

Her de sidste vandprøver og info: (Indlagt 09.08.20.)